Uppväxt med normer

En ny människa
rättar vi in i leden
utan att fråga

Jag har alltid känt mig udda. Blev mobbad och utanför, och även om det medförde sorg och utanförskap som ännu plågar mig, så ledde det också till att jag gick min egen väg. Jag blev sällan utsatt för mycket grupptryck, och hade mycket tid att tänka och fundera över världen. Så länge jag kan minnas har jag ifrågasatt saker, varför vi lever på det sätt vi gör, vad tro går ut på, vem jag var och vem jag ville vara.

Just det där sista har följt mig i alla år. Jag var inte medveten om att jag fötts och uppfostrats i en sekt, där mitt tänkande och min syn på världen styrdes från den stund jag föddes.

Läs mer