Perspektiv

Byte av utsikt
när perspektiven ändras
ser vi varandra

En sak som vi människor gör är att skapa normer. Vi gör det utan att tänka på det, och lever till slut efter dem utan att ifrågasätta om det möjligen skulle finnas andra sätt att leva och se på världen.

Allt och alla som inte faller inom ramen för normen ser vi som avvikande och ”fel”, antingen uttalat eller outtalat. För oss veganer visas det mycket genom bristen på icke-animalisk kost på uteställen och i affärer. Rörelsehindrade personer upplever svårigheter att besöka ställen med trappor och blinda kan bli tvungna att klara sig utan blindskrift. För hbtq-människor kan det visa sig på många sätt. Alltifrån fel användning av pronomen till misshandel och diskriminering.

Läs mer