Det döende patriarkatet

”En annan värld är inte bara möjlig, hon är redan på väg. Under en lugn dag kan du om du lyssnar noga, höra henne andas.”
– Slutraden i 8 MARS-MANIFESTET

Vi lever i en värld i förändring, och det blir allt tydligare att vi står vid ett vägskäl. Ena vägen leder till vidare exploaterande konsumtion och i förlängningen en döende jord, den andra till en hållbar framtid med en ödmjuk behandling av jorden och dess invånare. Vi har länge nog valt det första vägen, och de varningstecken vi såg förr har nu blivit verklighet. Miljoner människor är på flykt från krig och förstörelse, vårt jordklot utarmas och utnyttjas, människor och djur mår allt sämre. Allt detta elände har sin källa i två företeelser som går sällsynt bra ihop – patriarkatet och kapitalismen.

Läs mer