”Stop acting gay”

Stop acting gay
we gave you marriage
don’t ask for more

Jag börjar tröttna på att skriva om normer, och speciellt heteronormen. Dock finns det saker jag är ännu tröttare på: dumhet och trångsynthet. Det senaste bidraget är åsikten och uttalanden angående homosexuella och att de skall sluta ”acting gay”. ”Sluta bete dig som en homosexuell så kommer du bli lämnad ifred”. ”Om homosexuella bara slutade bete sig homosexuellt så skulle ingen störa dem” och så vidare. Översättning? Sluta kräv privilegier och rättigheter så kommer förföljandet att sluta. Rätta in er i hetero-normen så kommer allting att bli bra: vi kommer inte att märka er…

Läs mer